Köpinformation

Att tänka på

Läs noga igenom de regler och bestämmelser som gäller på just den sidan du beställer ifrån

Retur av vara
Öppet köp betyder att du får pengarna tillbaka om du ångrar köpet och lämnar tillbaka det du köpt inom 14 dagar från det att du mottagit varan och förutsatt att varan är oanvänd och i oskadat skick. Oftast står du själv för returkostnaden. Fyll i en retursedeln som medföljer och skicka tillbaka den till företaget. Efter att företaget har fått tillbaka varan och godkänt returen överförs pengar på det bankkontonummer som du har betalat med. Om du har handlat på postförskott anger du ditt bankkontonummer på retursedeln.

Byte av vara
Du kan lämna tillbaka varan och välja en annan inom 14 dagar från det att du mottagit varan, förutsatt att den är oanvänd och i oskadat skick. Vid byte av vara står du själv för returkostnaden. Fyll därefter i orsaken på retursedeln med hjälp av returkoderna och skicka tillbaka den till företaget. Efter att de har fått varan och godkänt returen skickas den nya varan till dig.

Reklamation av vara
Reklamation innebär att du meddelar företaget att du inte godtar varan och att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Om varan är felaktig ska du reklamera så fort som möjligt och skriva ner, med hjälp av returkoderna på retursedeln, vad som är fel på varan. Fyll därefter om du vill ha en ny vara eller pengarna tillbaka. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar oftast företaget frakten. När de fått varan och godkänt reklamationen skickas en ny vara alternativt överför pengar så snart som möjligt till ditt bankkontonummer. För ytterligare information gå in på www.konsumentverket.se

Personuppgifter
Företaget tar ansvar för alla personuppgifter, som till exempel namn, adress och personnummer, som du lämnar till dem eller som de får del av när du blir medlem. Alla uppgifter som du lämnar ska endast användas inom företagets datasystem. All denna information hanteras i enlighet med den gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Informationen kommer att användas i syfte att de vid köp ska kunna fullgöra sina åtaganden mot dig.

Force Majeure
Företagen skall vara befriade från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom till exempel krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som företagen skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder företaget inte heller kunnat undvika eller övervinna.

Fri frakt

De flesta av våra listade återförsäljare erbjuder fri frakt.

Fria returer

Många återförsäljare erbjuder även fria returer.

Betala när du fått varan

Flertalet återförsäljare erbjuder möjligheten att betala först när du fått din beställning.